Waarom Vastrechtadviseur

Voor het gebruik van gas en elektriciteit neemt een onderneming niet alleen diensten af van een energieleverancier, maar ook van een netbeheerder en een meetbedrijf. In de tarifering van deze diensten ontstaat nogal eens scheefgroei wat zorgt voor onnodige kosten. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van uitbreiding, verhuizing of verandering van activiteiten, nieuwe productiefaciliteiten of energiebesparende acties van een onderneming. De gebruiker heeft hier over het algemeen geen kennis van en de tijd niet om op onderzoek te gaan. Vastrechtadviseur heeft die kennis wel en inmiddels veel vergelijkingsmateriaal. Het is ons doel ervoor te zorgen dat iedere ondernemer zo goedkoop mogelijk energie geleverd krijgt.

Wat doet Vastrechtadviseur?

Wat is een netbeheerder?
De netbeheerder is eigenaar en beheerder van het gas- en elektriciteitsnet. Zij is verantwoordelijk voor kabels en leidingen en het onderhoud ervan. Een netbeheerder kunt u niet zelf kiezen en hangt af van de regio(‘s) waarin uw onderneming gevestigd is. U betaalt jaarlijks aan de netwerkbeheerder voor de periodieke aansluitvergoeding, transport (afhankelijk en onafhankelijk tarief) en systeemdiensten.

Webmyday-Vastrechtadviseur-waarom-vastrechtadviseur-afbeelding

Wat is een meetbedrijf?
Een meetbedrijf plaatst, beheert en onderhoudt energiemeters. Daarnaast meet een meetbedrijf het energieverbruik en geeft de meetgegevens door aan de netbeheerder en de energieleverancier.
U betaalt ieder jaar aan het meetbedrijf voor huur en onderhoud van de elektriciteitsmeter of gasmeter en het uitlezen en doorgeven van meetgegevens en meterstanden.