Voorbeelden

Een retailbedrijf met meerdere vestigingen
Deze onderneming heeft negen vestigingen. Na analyse door Vastrechtadviseur blijkt op iedere vestiging een besparing mogelijk te zijn. Bij alle vestigingen op het gecontracteerd transportvermogen uiteenlopend van € 25,= per jaar tot ca. € 250,= per jaar. Bij sommige vestigingen kan worden bespaard op de huur van de elektriciteitsmeter en het uitlezen van de telemetrie. De totale besparing per jaar komt op € 1.550,=, hiervoor zijn geen fysieke aanpassingen nodig. Vastrechtadviseur verzorgt de omzettingen en nieuwe contracten.

Een drukkerij met één vestiging
Dit kleine bedrijf verbruikt relatief veel stroom, maar de nieuw aangeschafte drukpersen en printmachines zijn veel zuiniger dan de oudere. De aansluiting is echter nooit aangepast op het lagere benodigde vermogen. Vastrechtadviseur realiseert door de omzetting van de aansluiting voor dit bedrijf een besparing van € 350,= per jaar.

Een middelgrote fabrikant in kunststofhalffabrikaten
Dit bedrijf met zes locaties en zeven aansluitingen is een relatief grootverbruiker van gas en stroom. Het bedrijf heeft al gezorgd voor centrale inkoop van gas en stroom en heeft het energieverbruik in de afgelopen jaren met succes teruggebracht. Onderzoek van Vastrechtadviseur wijst uit dat door deze besparingen op meerdere locaties de gecontracteerde capaciteit groter is dan nog noodzakelijk. Door het gecontracteerd vermogen van verschillende locaties aan te passen wordt nog eens € 5.230,= per jaar bespaard.